“Moto života: obrisati svaku suzu sa svakog oka.”

Mahatma Gandhi