Učesnici Rope Of Hope manifestacije mogu biti fizička i pravna lica.

Za fizička lica:

  • moraju biti punoletna (u slučaju da ne ispunjavaju ovaj uslov, potrebna je saglasnost roditelja);
  • nema zdravstvenih i fizičkih ograničenja, osim kilaže (učesnik ne sme biti lakši od 50 i teži od 150 kg);
  • mogu ostati anonimni donatori, u slučaju da to žele;

Za pravna lica:

  • pravo spuštanja sa Avalskog tornja ima jedna osoba koja će predstavljati pravno lice koje je donator (to može biti direktor firme, neko od zaposlenih, zaštitno lice, treće lice koje donator odabere…);
  • za lice koje se spušta kao predstavnik donatora nema zdravstvenih i fizičkih ograničenja, osim kilaže (lice ne sme biti lakše od 50 i teže od 150 kg);
  • mogu ostvariti učešće na događaju kao donatori, sponzori, partneri;
  • mogu ostati anonimni donatori, u slučaju da to žele;

Lista sa ponudama se zaključuje 2 dana pre održavanja događaja, do kada sve ponude moraju biti uplaćene. Ukoliko neko od učesnika koji su se plasirali za spuštanje sa Avalskog tornja odustane nakon zaključivanja liste, novac se ne vraća, već se prosleđuje organizaciji/pojednicu kome je donacija namenjena. Sva lica koja budu učestvovala na samom događaju, pre spuštanja, potpisuju saglasnost o učestvovanju na sopstvenu odgovornost.

Učesnici mogu pokrenuti svoju ličnu kampanju, ukoliko žele, kako bi uključili druge koji žele da pomognu i olakšali sebi prikupljanje sredstava za spuštanje sa Avalskog tornja. Onima koji ne ostvare pravo učešća na ovogodišnjem Rope Of Hope događaju, vratiće se celokupan iznos ponude, ukoliko to budu želeli.

Takođe, za te učesnike postoji i mogućnost deponovanja  novca u lični fond, za neki od narednih Rope Of Hope događaja. Tako će na već postojeći depozit, moći da dodaju novac svojih narednih kampanja.

Pravo učešća ostvaruje 20 takmičara sa najvišim ponudama u svojoj grupi, u zavisnosti da li su fizička ili pravna lica.

Prijava za fizička lica       Prijava za pravna lica

Kome ide tvoja donacija

Lista donatora

Česta pitanja i odgovori